Çalışan Memnuniyet Anketi Nedir, Nasıl Yapılır?

Çalışan memnuniyet anketi  bir iş veya organizasyonun başarısında hayati bir rol oynamaktadır. Çalışanlar, işverenlerinden ve çalışma ortamlarından memnun ve mutlu olursa, işlerinde başarılı olmak için elinden gelen çabayı göstereceklerdir.Bu yüzden ç alışan memnuniyetinin ölçülmesinin ana nedeni, çalışanların çalışma ortamı ve çalışma ortamıyla ilgili mevcut algılamasını etkili bir şekilde anlamamızdır. Çalışanların memnuniyetinin ölçülmesi, işçilerinizin ve çalışanlarınızın

Devamını Oku

Agile Nedir

Agile Nedir Agile, Etkin  ve verimli bir şekilde çalışmak  ve daha iyi kararlar alabilmek için ekibinizin daha fazla düşünmesini sağlayan yöntem veya yöntemler dizisidir. Bu yöntemler ve metodolojiler, geleneksel yazılımın tüm alanlarını ele almaktadır. Proje yönetimi, yazılım tasarımı ve mimarisi dahil olmak üzere mühendislik ve süreç geliştirme. Bu yöntem ve metodolojilerin her biri uygulamalardan oluşmaktadır Bunları mümkün

Devamını Oku

Bordrolama nasıl yapılır

Bordrolama nasıl yapılır : Bordrolama işlemleri, şirkette yaptıkları işten dolayı çalışanlara ödemelerin hesaplanmasından oluşun kalemler dikkate alınarak yapılır. Bordrolama normal çalışma tutarı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ödemesi ile sosyal yardımlardan oluşan ikramiye, aile zammı, yol yardımı, kira yardımı, kıdem tazminatı, tahsil yardımı, çocuk yardımı, doğum–ölüm yardımı kalemleri ile hesaplanır. Bordro her şirket tarafından

Devamını Oku

insan kaynakları uzmanı görev tanımı ve ik ne iş yapar

insan kaynakları uzmanı görev tanımı : insan kaynakları uzmanı, bir kuruluşun işe alım, eğitim, kariyer ve yetenek yönetimi, performans yönetimi, ücret ve yan haklar, organizasyonel gelişim ile ilgili insan kaynakları süreçlerinin kurulmasına ve prosedürlerinin hazırlanmasına destek veren; bu süreçleri insan kaynakları politikalarına göre yürüten nitelikli kişidir. insan kaynakları uzmanı görevleri nelerdir: insan kaynakları uzmanı çalışmalarını iş

Devamını Oku

Yönetici Asistanı Nedir, Özel Asistanın Görevleri Nelerdir?

Yönetici asistanı nedir, ne iş yapar? Yönetici asistanı nedir, kimdir sorusunun cevabı; Yönetici ile işletmenin veya organizasyonun iletişimini ve koordinasyonu sağlayan kişidir. Günümüzde  sosyal meslek yüksek okullarının Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünden mezun olmaktadır. Yönetici asistanlığı atamaları da artık bu bölümlerden Kpss atamalarıyla yapılmaktadır. Yönetici asistanının özellikle ingilizce ve başka dilleri de konuşabilmesi kariyerinde

Devamını Oku

Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık;Her ne kadar tamamı iş gücüne katılmasa da ülkemizde ve tüm dünyada toplam iş gücünün neredeyse yarısını oluşturan kadınların yönetim kademelerinde yeterli düzeyde temsil edilmemesi ile ilgili olarak bu bölümde literatürümüze yeni giren “cam tavan” kavramı açıklanmaya çalışılacaktır. Günümüzde kadınlara karşı bariz bir ayrımcılık yapılmasa da bu eşitsizliği yok olduğu anlamına gelmemekte, sadece

Devamını Oku

işe Alımlarda Cinsiyet ayrımı

işe Alımlarda Cinsiyet ayrımı Anayasamızdaki eşitlik ilkesine ek olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesine göre iş ilişkisinde dil, din, ırk, cinsiyet vb. ayrım yapılamaz hükmü bulunmaktadır. Başbakanlığın “Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi “konulu genelgesi kamuda işe alınmada hizmet gerekleri dışında cinsiyet tercihi belirtilemeyeceği belirtilmektedir (22.1.2004/2004-7 tarih ve sayılı Genelge). Türkiye İş Kurumu

Devamını Oku

Mobbing Davranışları

Mobbing Davranışları : Mobbing rahatsız edici davranışlarla kendini gösteren, zaman geçtikçe acı vermeye başlayan ve olayların sarmal biçimde hız kazandığı; çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Mobbinge işaret eden belirtilerin tanınması büyük önem taşır. Ayrıca süreç içinde rol alan aktörler de belirli gruplar içinde tanımlanmalıdır. Mobbing sürecinin anlaşılabilmesi için öncelikle iş yerinde görülen ve mobbinge neden

Devamını Oku

İşyerinde Mobbing- Psikolojik Taciz

İşyerinde Mobbing psikolojik taciz veya İngilizce söyleniş şekliyle mobbing, çalışma yaşamının var oluşundan bu yana yaşanan, ancak insan doğasının gereğinden ötürü açığa çıkarmaktan kaçınılan, adeta bilinmezden gelinen karmaşık, çok boyutlu ve çok disiplinli bir konudur. Kültür farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde ortaya çıkabileceği gibi cinsiyet farkı gözetmeksizin herkesin de maruz kalabileceği, sonuçları ağır bir durumdur. işyerinde

Devamını Oku

Personel Eğitimi Nasıl Yapılır, Yöntemleri Nelerdir?

Personel eğitimi, personelin yaptığı işi daha iyi yapabilmesi ve işletmeye olan katkısını artırmaktır. İnsan kaynakları yönetimi doğru personel seçimi ve temini kadar, yeni başlayan ve çalışan personelin eğitiminin gerçekleştirilmesiyle ilgilenmektedir. İşletmeye yeni başlamış bir personele, işletmenin işleyiş yapısını öğrenmesi, işletme iç ve dış çevresine alışma sürecini kısaltma amacıyla oryantasyon, sosyalleştirme çalışmaları, kişisel ve mesleki eğitim

Devamını Oku