DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI

 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜOperatör Şoför(Ağır vasıta)Bakımcı YağcıAmbar İşçisiUstaAkaryakıtçıSondaj işçisiKompresör OperatörüVinç operatörüLaborantLaborant YardımcısıTopoğrafHidrologAşçıAşçı YardımcısıTeknisyenBekçiToplam
1.Bölge Müdürlüğü13137511181 2247534389
2.BölgeMüdürlüğü131475171122 25487 43104
3.BölgeMüdürlüğü1112641118112257314281
4.BölgeMüdürlüğü121264917212555534588
5.BölgeMüdürlüğü2018954271147798663117
6.BölgeMüdürlüğü181476142101126597356116
7.BölgeMüdürlüğü141475131102124666234100
8.BölgeMüdürlüğü1311541115112247316380
9.BölgeMüdürlüğü1210539171112573 3272
10.BölgeMüdürlüğü1194310271122554241688
11.BölgeMüdürlüğü111264917112247414480
12.Bölge Müdürlüğü111264917112446444383
13.Bölge Müdürlüğü99428110112224434672
14.Bölge Müdürlüğü663131   222331 235
15.Bölge Müdürlüğü1516847261 2424312683
16.BölgeMüdürlüğü           1     1
17.Bölge Müdürlüğü141582142   2256224482
18.Bölge Müdürlüğü1213641317112246513283
19.Bölge Müdürlüğü994161   221311  40
20.Bölge Müdürlüğü1213741418212447513492
21.Bölge Müdürlüğü14147517110112246524398
22.Bölge Müdürlüğü1415841214  2466752191
23.Bölge Müdürlüğü131471101   2256323574
24.Bölge Müdürlüğü10116161   23452221065
25.Bölge Müdürlüğü11126312110  22184 2377
26.Bölge Müdürlüğü221111   1113    14
TOPLAM30030015085250301502114507510015010347801002005

Bursa 1. Bölge Müdürlüğü
İzmir 2. Bölge Müdürlüğü
Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü
Konya 4. Bölge Müdürlüğü
Ankara 5. Bölge Müdürlüğü
Adana 6. Bölge Müdürlüğü
Samsun 7. Bölge Müdürlüğü
Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü
Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü
Diyarbakır 10. Bölge Müdürlüğü
Edirne – 11. Bölge Müdürlüğü
Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü
Antalya 13. Bölge Müdürlüğü
İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü
Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü
Mardin 16. Bölge Müdürlüğü
Van 17. Bölge Müdürlüğü
Isparta 18. Bölge Müdürlüğü
Sivas 19. Bölge Müdürlüğü
Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü
Aydın 21. Bölge Müdürlüğü
Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü
Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü
Kars 24. Bölge Müdürlüğü
Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğü
Artvin 26. Bölge Müdürlüğü

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak. Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak. Peki, DSİ 2 bin 5 sürekli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte DSİ personel alımında son durum…

DSİ işçi alımı, İŞKUR üzerinden gerçekleşecek başvuru ile netlik kazanacak. Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı ile bünyesindeki personel sayısını artıracak. Toplamda 26 bölge müdürlüğüne 2 bin 5 adet personel alımı yapmaya hazırlanan DSİ, İŞKUR üzerinden başvuruları kabul edecek. Yazılı, sözlü, uygulamalı sınavların ardından 100 üzerinden puanlanacak olan personel adayları, 60 üstü puan almaları halinde bir sonraki aşamaya geçebilecek. İ

DSİ personel alımı İŞKUR başvuru ekranı, 23-27 Ağustos tarihlerinde erişime açık olacak. Operatör, şoför, bakımcı yağcı, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant yardımcısı, topograf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi alımı branşları için yapılacak olan alım, sürekli işçi statüsünde gerçekleşecek. İşte, DSİ personel alımı başvuru detayları ve bazı bilgiler

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde
Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
8) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9) Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı başvurusu için İşkur Eşube üzerinden başvuru yapılacaktır.. Açılan ekranın alt bölümünde bulunan işyeri unvanı alanına “DSİ” yazıp arayabilirsiniz. Dilerseniz il seçeneğinden bulunduğunuz ili seçerek ilan olup olmadığını da görebilirsiniz.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2005 Daimi İşçi alımı yapılacaktır. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 23-27/08/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

İlan olunur.