İş ilanı Başvuru Bilgileri

Talebe Başvuracak Adayların Dikkatine:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan Şartlarını Taşıyan Adaylar; İlanın Yayınlandığı Tarihten İtibaren 5 Gün İçinde Esube.İskur.Gov.Tr İnternet Adresinden “İş Arayan” Linki Üzerinden Tc Kimlik Numarası Ve Şifre İle Giriş Yaparak Başvuru Yapabilir. Ayrıca Hizmet Noktalarından Ve Alo 170 Hattı Üzerinden De Başvurular Yapılabilir. Son Başvuru Tarihi Tatil Gününe Rastladığında Başvurular Takip Eden İlk İş Günü Sonuna Kadar Uzatılır.
2) Başvuru Başlangıç Tarihleri Aynı Olan, Aynı Kamu Kurum Ve Kuruluşunun İlanlarından Sadece Birine Başvuru Kabul Edilir.
3) İlana Başvuru Yapacak Öncelikli Adaylar, Başvuru Yapacakları Listeyi (Öncelikli Liste Veya Genel Liste) Başvuru Esnasında İşaretleyerek Seçer. Başvuru Süresi Bittikten Sonra Liste Değişikliği Talepleri Kabul Edilmez.
4) Başvuru Yapan İş Arayanların Öncelikliler De Dâhil Olmak Üzere Tamamı Kura Çekimi İçin İlan Sahibi Kamu Kurum Ve Kuruluşuna Gönderilir. Kamu Kurum Ve Kuruluşu Tarafından Düzenlenen Noter Kurası İle Genel Listeden Ve Öncelikli Listeden Açık İş Sayısının Dörder Katı Kadar Aday Sınav Yapılmak Üzere Belirlenir.
5) İşe Alınacak İşçilerin Sadece Noter Kurasıyla Belirleneceği Kuraya Tabi İlanlarda, Öncelikliler De Dâhil Olmak Üzere Tüm Başvuru Sahipleri Arasından Açık İş Sayısı Kadar Asıl Ve İhtiyaç Duyulacak Sayıda Yedek Aday Doğrudan Kura Sonucu Belirlenebilir.
6) Listelere Giren Adaylar, İlan Şartlarına İlişkin Olarak; Eğitim Durumu, Tecrübe, Öncelik Durumu, Mesleki Belge, Yabancı Dil Şartı Vb. Belgelerini İlanı Veren Kamu Kurum Ve Kuruluşuna İbraz Eder. Belge Teslim Tarihi Ve Yeri, İlanda Ya Da Kamu Kurum Ve Kuruluşunun İnternet Sitesinde Adaylara Duyurulur. Durumlarını Belgeleyemeyenler Veya Yanlış Beyanda Bulunanlar Listelerden Çıkarılır. Listeden Çıkarılan Kişilerin Yerine Kamu Kurum Ve Kuruluşunun Tercihine Göre Sıralamada Yer Alan Diğer Kişiler Dâhil Edilebilir. Belge Teslimi Ve Kontrolü İşçi Alımını Yapacak Kamu Kurum Ve Kuruluşunun Tercihine Göre Kura Çekiminden Önce Veya Sonra Yapılabilir.
7) Sınav Günü, Saati, Yeri Ve Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar, İşçi Alımını Yapacak Kamu Kurum Ve Kuruluşunun İnternet Sitesinde Duyurulacaktır. Bu Duyuru, Tebliğ Mahiyetinde Kabul Edilecek, Adayların Adresine Posta Yolu İle Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır.
8) Öncelik Hakkına Sahip Olanlardan, Başvuruda Bulunduğu İlana İşverence Davet Edildiği Hâlde Mücbir Sebepler Dışında İcabet Etmeyen, Sınava Katılmayan, İşi Reddeden Veya Kamuda Sürekli İşçi Statüsünde İşe Yerleşenlerin Öncelik Hakkı Ortadan Kalkar.
9) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İşçi Taleplerine Yapılan Başvurularda Kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Kayıtlı Olan Birinci Yerleşim Yeri Adresi Dikkate Alınır. İlçe, İl Veya Bölge Düzeyinde Yayımlanan İşçi Taleplerinin Başvuru Süresi İçerisinde İkametini Talebin Karşılanacağı Yere Taşıyan Adayların Başvurusu Kabul Edilmez. İkamet Değişikliği İle İlgili Olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden Yapılan Sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde İşlemin Yapıldığı Tescil Tarihi Esas Alınır. İkametini Talebin Karşılanacağı Yer İçerisinde Değiştiren Adayların Nüfus Müdürlüklerinden Alacakları Adres Bilgileri Raporunu Başvuru Süresi İçerisinde İşkur Birimlerine İbraz Etmeleri Halinde İlgili İlana Başvuruları Yapılır.
10) Gerçeğe Aykırı Belge Verenlerin Ya Da Beyanda Bulunanların Başvurusunun Geçersiz Hale Getirilmesi Ve İşe Alınma İşleminin İptaline İlişkin İşkur İle İlanı Veren Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yasal İşlem Yapma Hakları Saklıdır.
Çalışma Yeri: Bayburt İli Mülki Sınırları
Genel Şartlar
1.2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’De Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Türk Vatandaşı Olmak,
2.18 Yaşını Tamamlamış Olmak,
3.Başvuru Yapacak Adayların, Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Millî Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar Ve Casusluk, Zimmet, İrtikâp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkûm Olmamak,
4.Kamusal Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmamış Olmak,
5.Askerlik İle İlişiği Olmamak (Yapmış Olmak, Tecilli Veya Muaf Olmak),
6.Adayların Açık İş İlanında Belirtilen Öğrenim Durumuna Ve Özel Şartlara Haiz Olmak,
7.Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik, Yaşlılık Veya Malullük Aylığı Almıyor Olmak,
8.İlanda Belirtilen İlde İkamet Ediyor Olmak.
Özel Şartlar
1.İlan Tarihi (10/08/2020) İtibariyle En Az 1 Yıllık Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı Ekskavatör Operatörlüğü Sertifikasına Sahip Olmak.
2.Yeni Sürücü Belgerine Göre “C” Sınıfı; 01/01/2016 Tarihinden Önce Alınan Sürücü Belgelerine Göre “C”, “D” Ve “E” Sınıfı Sürücü Belgesine Sahip Olmak. (Üst Sınıfta Ehliyeti Olan İş Arayanlar Alt Sınıf İçin Verilmiş Olan İşgücü İstemlerine Başvurabilir Veya Seçilebilir.)
3.Sağlık Bakanlığından Onay Almış, Psikoteknik Merkezlerince Düzenlenmiş Psikoteknik Raporu Alabilecek Durumda Olmak
4.Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışmasına Engel Olacak Bir Hastalığının Bulunmadığı, Seyahat Engeli Olmaksızın Arazi Şartlarında Çalışabilir Olduğuna İlişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Sağlık Raporu Alabilecek Durumda Olmak.
5.İlan Tarihi İtibariyle 30 Yaşını Doldurmamış Olmak.
6.En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans Mezunu Olmak.
7. Kura Çekimi 24-25-26 Ağustos 2020 Tarihlerinden Birinde Olacaktır. Kuranın Net Tarihi İlgili Bölge Müdürlüğünün İnternet Sitesinde Yayınlanacaktır. Orman Bölge Müdürlüklerinin İnternet Sitelerine Www.Ogm.Gov.Tr Den Ulaşabilirsiniz.
8. Adaylardan İstenecek Evraklar, Evrak Teslim Tarihleri, Sınav Yeri, Sınav Tarihi Ve İşe Alım Süreci İle İlgili Tüm Bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri İnternet Siteleri Üzerinden İlan Edilecektir.

İstihdam Sayısı: Alınacak Personel Sayısı
1 kişi

Mezuniyet veya Cinsiyet Bilgileri:
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)-Lisans

Erkek 18- -30 (10.08.2002 – 04.08.1990 tarihleri arasında doğan kişiler)
Kadın 18- -30 (10.08.2002 – 04.08.1990 tarihleri arasında doğan kişiler)

İş ilanı Maaş-Ücret ve Çalışma Şartları:
Sürücü Belgesi : C

Türkiye de İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm şehirlerimizin tüm iş tüm ilanları…

Siteyi Tekrar Ziyaret Etmek için Google’a İk Danışmanlık, ik danışmanlık Ankara, ik danışmanlık İstanbul, İk Danışmanlık Gaziantep , Antalya, Mersin, Sakarya, Konya gibi ilinin adını yaz.

İstersen de ilçenin adını ik danışmanlık alanya, inegöl veya kazan iş ilanları gibi Google’ a yaz.

İşkur iş ilanları dahil, Bay Bayan, Vasıfsız, Temizlik Personeli, Garson, Güvenlik Görevlisi, Şoför, Muhasebe Personeli gibi Mavi yaka ve Beyaz yaka çalışanlar için çok farklı iş ilanları yayınlanıyor.